Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

misspandora
9223 e0c6 500
bed joke
Reposted fromlooque looque viatfu tfu
misspandora
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l viapleple pleple
misspandora
7359 f488
Reposted fromtfu tfu viaanastasie anastasie
misspandora
uh uh ah ah äh
y y ax ax
Reposted fromoelsen oelsen viakatastrofo katastrofo
6462 188e
Garden Wise, c. 1950
Reposted fromLauderdak Lauderdak viavaporous vaporous
misspandora
2779 d087
Reposted fromjottos jottos viakatastrofo katastrofo
misspandora
4830 ee6d 500
misspandora
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viaToshi Toshi
misspandora
1671 cb11 500
Reposted fromtinkerbelljar tinkerbelljar viatfu tfu
misspandora
3134 9e7b 500
Reposted fromxanth xanth viatfu tfu
misspandora
7692 10a1
Reposted fromtfu tfu

August 06 2017

misspandora
5246 51f0
Reposted fromtfu tfu
misspandora
misspandora
1089 ed58
Reposted fromGIFer GIFer viatoniewszystko toniewszystko
misspandora
1712 0fd5
Reposted frompapaj papaj viakoallasuu koallasuu
misspandora
misspandora
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaoutofmyhead outofmyhead
misspandora
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
misspandora
Połowa zła na tym świecie wynika stąd, że ktoś chce się czuć ważnym.
— T.S. Eliot
Reposted fromtraampek traampek viavaporous vaporous
misspandora
Reposted fromFlau Flau viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl