Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2019

misspandora
1658 65dd 500
Reposted fromnutt nutt
misspandora
9929 ddb2 500
here we go
misspandora
0607 e6df 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaconopec conopec

August 08 2019

misspandora

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe viapandziia pandziia
misspandora
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viaabeille abeille

August 07 2019

9052 261e 500

detailsofpaintings:

Bronzino, Portrait of Eleanor of Toledo with her son Giovanni de’ Medici (detail)

1544-45

Reposted fromjemstone jemstone viacotarsky cotarsky
misspandora
6010 a59f 500
Reposted fromtfu tfu
misspandora
2846 8363 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viatfu tfu
misspandora
3181 8bf2 500
Reposted fromaunds aunds viatfu tfu
misspandora
6302 c46c 500
Reposted fromhalfjohn halfjohn viatfu tfu
misspandora
3622 ee6d
Reposted fromHypothermia Hypothermia viatfu tfu
misspandora
3838 c451 500
Reposted fromZircon Zircon viatfu tfu

August 06 2019

misspandora
8909 cef5 500
Reposted fromZircon Zircon viatfu tfu
misspandora
9378 5845
Reposted fromLane Lane viatfu tfu
6254 a3a5
Reposted fromjazminrose jazminrose viacotarsky cotarsky

August 01 2019

misspandora
1349 0f72 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viakrewzwodka krewzwodka
misspandora
4254 2387 500
Reposted fromniggertits niggertits viablackmoth7 blackmoth7

July 14 2019

misspandora
7169 2d45 500
Reposted fromswissfondue-interim swissfondue-interim viaerq erq
misspandora
3760 7e2d 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaerq erq
misspandora
5186 9c43 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaerq erq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl