Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

misspandora
3397 43fd 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
misspandora
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaaura-lunaris aura-lunaris
misspandora
Reposted fromFlau Flau viatfu tfu

November 04 2018

misspandora
Jak zwykle rzetelnie i obiektywnie.
Reposted fromregcord regcord viakelu kelu
misspandora

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
misspandora
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll vianiebieskieoczy niebieskieoczy
misspandora
9889 d81a 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
misspandora
9891 77e3 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
misspandora
Reposted fromFlau Flau viaTehawanka Tehawanka
misspandora
7350 1a5b 500
Reposted fromfungi fungi viaTehawanka Tehawanka
misspandora
misspandora
Wszystko umiera pod twoją ręką, bo nie wierzysz.
— Różewicz
Reposted fromumierajstad umierajstad vialaparisienne laparisienne
misspandora
5902 dc2a
misspandora
9211 f0ab
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
misspandora
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaunmadebeds unmadebeds

November 02 2018

6313 28d3

Edvard Munch in his studio

Reposted frombitner bitner viacotarsky cotarsky
misspandora
9508 00bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapaulaa paulaa

October 22 2018

misspandora
Reposted fromDennkost Dennkost viastroschek stroschek
2629 fdc5 500

underestimatedgentl3man:

No. Fucking. Way. [UPDATE]

Yeah now I believe it.

Reposted frombwana bwana viakrewzwodka krewzwodka
misspandora
Bólu w związkach z ludźmi doznajemy wtedy, gdy poszukujemy w drugiej osobie ratunku i ukojenia i nie udaje nam się ich wyegzekwować. Prawdziwa miłość nie boli. Cierpienie wynika z jej braku. Domaganie się od Bogu ducha winnych ludzi, aby stali się ratunkiem, remedium na nasze niespełnione życie, jest agresją przebraną za słabość i prowadzi nieuchronnie do konfliktu.
— Wojciech Eichelberger; Elementarz Wojciecha Eichelbergera dla kobiety i mężczyzny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl