Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

misspandora
7372 6e50 500
2017
Reposted frompankamien pankamien viatfu tfu
misspandora
3328 25c3 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viatfu tfu
misspandora
Reposted fromzelbekon zelbekon viaspecific-humor specific-humor

October 15 2017

misspandora
Reposted fromkaiee kaiee viaHypothermia Hypothermia
3302 9a19

tiredtangerine:

The Body Snatcher (1945)

Reposted fromSuzi Suzi vianyaako nyaako
misspandora
0820 ac6b
Reposted fromscorpix scorpix viamarghot marghot
0197 268e
Reposted fromaisu aisu viadivi divi
misspandora
6926 406c
Reposted fromgrubas grubas viadivi divi
misspandora
0965 e0ed
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary vianadis nadis

October 14 2017

misspandora
Reposted frombluuu bluuu viabazyliowa bazyliowa
misspandora
misspandora
7213 6bb3 500
Reposted fromsiara siara viarichardm richardm
misspandora
7335 dd9e
Reposted fromGIFer GIFer viahalucine halucine
misspandora
7334 3f19
Reposted fromGIFer GIFer viahalucine halucine
misspandora
7938 8a8d 500
Reposted fromtfu tfu
misspandora
0841 7935 500
Reposted fromtfu tfu
misspandora
0885 cd50 500
Reposted fromtfu tfu
misspandora

Adam Mickiewicz – Dobrywieczór

 

 

Dobrywieczór! on dla mnie najsłodszym życzeniem;

Nigdy, czy to przed nocą dzieli nas zapora,

Czyli mię ranna znowu przywołuje pora,

Nie żegnam się ni witam z takim zachwyceniem,

 

Jak w tę chwilę, wieczornym ośmielony cieniem;

Ty nawet, milczeć rada i płonić się skora,

Gdy usłyszysz życzenie dobrego wieczora,

Żywszym okiem, głośniejszym rozmawiasz westchnieniem.

 

Niechaj dzieńdobry wschodzi tym, co społem żyją,

Objaśniać pracę, która ich ręce jednoczy;

Dobranoc niech szczęśliwych kochanków otoczy,

 

Gdy z rozkoszy kielicha trosk osłodę piją;

A tym, co się kochają i swą miłość: kryją,

Dobrywieczór niech przyćmi zbyt wymowne oczy.

 

Reposted frompoezja poezja
misspandora

Adam Mickiewicz – Dobrywieczór

 

 

Dobrywieczór! on dla mnie najsłodszym życzeniem;

Nigdy, czy to przed nocą dzieli nas zapora,

Czyli mię ranna znowu przywołuje pora,

Nie żegnam się ni witam z takim zachwyceniem,

 

Jak w tę chwilę, wieczornym ośmielony cieniem;

Ty nawet, milczeć rada i płonić się skora,

Gdy usłyszysz życzenie dobrego wieczora,

Żywszym okiem, głośniejszym rozmawiasz westchnieniem.

 

Niechaj dzieńdobry wschodzi tym, co społem żyją,

Objaśniać pracę, która ich ręce jednoczy;

Dobranoc niech szczęśliwych kochanków otoczy,

 

Gdy z rozkoszy kielicha trosk osłodę piją;

A tym, co się kochają i swą miłość: kryją,

Dobrywieczór niech przyćmi zbyt wymowne oczy.

 

Reposted frompoezja poezja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl